El districte d’Horta-Guinardó tramitarà una sanció administrativa contra la Fundació Marcet per l’incompliment de les seves obligacions en la gestió de les instal·lacions esportives del CEM Teixonera – Vall d’Hebron. Els clubs, els jugadors i les famílies que l’utilitzen van denunciar a betevé fa uns mesos el mal estat del CEM, amb rates, vestidors insalubres i bancs rovellats, entre altres desperfectes.

El districte ha comunicat la decisió a la comissió informativa celebrada aquest dilluns a la tarda a la seu del districte, on hi havia la Fundació Marcet, així com els clubs esportius que utilitzen la instal·lació, representants dels usuaris i els portaveus dels grups municipals del districte.

La Fundació Marcet ha dut a terme els darrers mesos algunes actuacions de millora, a requeriment de l’Ajuntament, per resoldre els problemes detectats a les instal·lacions. Malgrat això, l’entitat gestora no ha lliurat la documentació que periòdicament està obligada a presentar, com són les auditories bianuals econòmiques i tècniques (no ho ha fet des del 2019) ni el balanç de funcionament de l’equipament i dels serveis que s’hi presten, que inclou informes sobre els usuaris i els usos o sobre la promoció esportiva.

Una sanció d’entre 1.000 i 9.000 euros

L’incompliment de l’obligació de presentar aquests documents està tipificat com a falta greu i la sanció, també greu, oscil·la entre els 1.000 i els 9.000 euros. La quantitat definitiva de la sanció quedarà fixada quan es tanqui l’expedient, que ara s’està incoant.

El districte d’Horta-Guinardó està analitzant la situació pel que fa a les inversions pendents en l’equipament, per determinar quines corresponen a la gestora i quines les ha d’assumir l’Ajuntament. Durant la reunió també s’ha anunciat que es farà un seguiment més intensiu del manteniment de les instal·lacions, per comprovar “in situ” que es compleixen les condicions per a la prestació del servei.