Barcelona skyline

(ACN/Redacció) El Consell de la UE i el Parlament Europeu han tancat un acord provisional per endurir els límits de contaminació de l’aire per al 2030. La revisió de la directiva inclou límits més estrictes a diversos contaminants, incloses les partícules fines (PM2,5, PM10), el diòxid de nitrogen (NO2) i el diòxid de sofre (SO2). En el cas del PM2,5 i NO2, els dos contaminants amb més impacte en la salut humana, la reducció serà d’almenys la meitat. Per al PM2,5, el límit passa de ser 25 µg/m³ a 10 µg/m³ i per al NO2 de 40 µg/m³ a 20 µg/m³ .

Porta oberta a demanar un ajornament de fins a 10 anys

L’acord, que busca alinear els límits de contaminació de l’aire a la UE amb les recomanacions de l’OMS, preveu que els límits fixats s’hagin de revisar el 2030, i cada cinc anys a partir d’aleshores, per “valorar opcions d’alineament amb les guies més recents de l’OMS”. També deixa la porta oberta perquè els estats puguin demanar-ne un ajornament de fins a 10 anys per “raons específiques i sota condicions estrictes”.

En cas d’incompliment, l’acord preveu que els estats hagin de fer fulls de ruta de qualitat de l’aire i plans per a les zones en què se superin els límits, així com establir “mesures d’emergència” per fer-hi front a curt termini, per exemple amb restriccions a la circulació de vehicles.

Següent pas: formalitzar l’acord

El pacte també preveu augmentar els punts d’anàlisi de la qualitat de l’aire a les ciutats i harmonitzar els índexs. “Aquests índexs també proporcionaran informació sobre els símptomes associats als pics de contaminació atmosfèrica i els riscos per a la salut associats a cada contaminant”, apunta el Parlament Europeu. Ara, el Consell de la UE i el Parlament Europeu han d’adoptar de manera formal l’acord perquè es pugui començar a aplicar.