quiròfan hospital clínic

La Regió Sanitària Barcelona Ciutat ha tancat el 2023 amb una reducció del 67 % de la llista d’espera per a intervencions quirúrgiques que estan fora de termini, un dels principals objectius que es buscava amb el pla de millora impulsat pel Departament de Salut el mes de març del 2023. Al llarg de l’any passat, els hospitals de Barcelona van incrementar l’activitat de manera generalitzada, les consultes externes van augmentar un 10 % i es van realitzar un total de 418.812 primeres visites.

Pel que fa a les proves diagnòstiques, es va registrar un increment de l’activitat del 34 %, se’n van fer 176.821 l’any 2023. En aquest àmbit també es va produir una disminució del 46 % de la llista d’espera de proves fora de termini de garantia, amb 3.025 en tancar l’any.

L’activitat quirúrgica va augmentar un 7 %

L’activitat quirúrgica va experimentar un augment del 7 % durant l’any 2023, amb un total de 108.749 intervencions. Per tipus d’intervencions, el cent per cent de la cirurgia cardíaca es va fer dins del període de garantia establert en 90 dies, amb un temps mitjà d’espera de 44 dies. Les cirurgies oncològiques també es van resoldre dins del període de garantia en tots els casos, amb un temps mitjà d’espera de 26 dies per a les intervencions amb temps de garantia de 45 dies i de 44 dies per a aquelles intervencions amb un termini de 60 dies.

També es van realitzar dins del termini de garantia la totalitat de les intervencions amb un temps de 180 dies, com són les intervencions per cataractes, amb un temps mitjà de 66 dies; les pròtesis de maluc, 131 dies, i les pròtesis de genoll, 156 dies.

Atenció primària i comunitària

Pel que fa a l’atenció primària i comunitària a la ciutat de Barcelona, un 58 % dels usuaris van tenir una visita presencial amb el seu professional assignat en un temps de cinc dies o menys. Vuit de cada 10 usuaris van realitzar la visita presencial al cap de 10 dies o menys d’haver-la sol·licitar-la.

Per seguir millorant l’accessibilitat en l’atenció primària, durant aquest 2024 el Departament de Salut desplegarà el nou sistema de programació per motius. Aquesta eina, que ha estat consensuada amb professionals assistencials i administracions de 120 equips d’atenció primària (EAP), defineix fins a 285 motius de demanda de visita per part dels usuaris i permet adequar les necessitats de consulta amb el perfil professional, la tipologia de visita i la demora adequada per oferir una atenció més resolutiva per a la ciutadania.