alumnes FP dual

El curs 2024-25 arrencarà carregat de canvis pel que fa a la formació professional a Barcelona. El Consorci d’Educació de Barcelona està desplegant el Pla d’FP 2030 a la ciutat que preveu reformular l’oferta acadèmica d’almenys tres instituts de la ciutat, que s’especialitzaran i centralitzaran els graus d’un únic àmbit, però perdran l’ESO i alguns graus d’FP que ara imparteixen. Els instituts afectats són el Vall d’Hebron, Pablo Ruiz Picasso i Guineueta. Un centre més es redefinirà com a referent de la formació empresarial de Barcelona.

Instituts especialitzats i referents

En el cas de l’Institut Vall d’Hebron, es vol especialitzar en l’àmbit sanitari i, per això, col·laborarà amb l’hospital per ser-ne centre de formació referent. Això comportarà que perdi estudis com els de Gestió i Administració o els d’Activitats Físiques, es tancarà el batxillerat artístic i se suprimirà l’ESO.

Pel que fa a l’Institut Pablo Ruiz Picasso, serà referent de la família professional d’Activitats Físiques. Aquest centre s’anirà redefinint com a centre d’educació postobligatòria; només s’hi farà FP i batxillerat, i també anirà perdent l’ESO. Pel que fa a l’Institut Guineueta, se centrarà en els graus de Seguretat i Emergències Sanitàries, però perdrà l’ESO i s’hi deixaran d’impartir els àmbits d’informàtica i administració.

La directora d’Ensenyaments Postobligatoris del Consorci d’Educació, Gemma Verdés, ha explicat a betevé que són modificacions fetes per respondre a l’estratègia d’especialització dels centres, que s’ubiquen dins un “hub”, per tenir més proximitat a les empreses del sector i afavorir la inserció laboral. Una filosofia estrenada ara fa sis anys i que ja ha permès crear l’Institut de Logística, situat al port de Barcelona; l’Institut de l’Esport de Barcelona, amb seu a Montjuïc, l’Institut de Tecnologies de la Informació a Sant Martí; l’Institut Tecnològic. i l’Institut de Tècniques Audiovisuals i de l’Espectacle de Barcelona, proper al TNC.

Crítiques d’improvisació i manca de diàleg  

Aquesta reordenació, però, no ha estat ben vista en els centres afectats, que ja han anunciat una mobilització amb el suport dels sindicats educatius, que denuncien que els canvis s’estan fent amb “improvisació i manca de diàleg”.

USTEC alerta, a més, que aquest trasllat d’estudis pot incentivar l’abandonament escolar. El Consorci defensa que a Barcelona només un 13 % de l’alumnat d’FP està matriculat al seu districte i que la matrícula de la formació professional a Barcelona “no es fa per proximitat”.